Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

JSB Advies en Bemiddeling:

1) Aansprakelijkheid
Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders/voogden toestemming hebben gegeven.

2) Betaling 
Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 15% van de reissom te betalen. Indien van toepassing dienen de verschuldigde premies voor de reis- en/of annuleringsverzekeringen eveneens evt. ticket kosten op dat moment te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de boeking binnen acht weken voor vertrek plaatsvindt, dient het gehele bedrag te worden voldaan. 

3) Badkamer
De inrichting is vaak niet zoals u thuis gewend bent: in de badkamer is het niet altijd mogelijk een douchekop op te hangen en soms ontbreekt het douchegordijn of is het door kalk en zeep aangetast. Door de invloed van geringe ventilatie, vocht, zeep, shampoo ed. kan het voorkomen dat er zwarte plekken ontstaan. Dit houdt echter niet in dat de badkamer dan ook vuil is.

4a) Balkon
Ondanks het feit dat vele kamers over een balkon beschikken en hiervoor vaak een toeslag betaald, dient u er rekening mee te houden dat de balkons in de meeste gevallen te weinig ruimte bieden om hier uitgestrekt op te liggen/zonnen. Vaak is een balkon slechts enkele vierkante meters groot en kunnen er één of twee stoelen zonder tafeltje gezet worden. Voor de afmetingen van balkons kunnen wij derhalve geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

4b) Bedden
Bedden en matrassen zijn vaak niet zoals u thuis gewend bent, meestal zijn ze slapper en veren verder door. Ook zijn de bedden en matrassen veelal niet langer dan 1.90m. De 2-persoonsmatrassen kunnen bestaan uit een groot matras of 2 enkele matrassen. Hier hebben we geen invloed op.

5) Bouwactiviteiten
Van grote en geplande bouwactiviteiten in een accommodatie worden wij van tevoren op de hoogte gesteld en geven deze aan u door. Echter het kan voorkomen dat de lokale overheden beslissen dat spontaan aan de openbare weg wordt gewerkt of in de nabije omgeving met nieuwbouw wordt begonnen zonder enig bericht vooraf. Voor het eventuele ongerief en ongemak kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

6) Brandveiligheid
Het is belangrijk te weten en te realiseren dat de veiligheidsnormen in het buitenland meestal lager liggen dan die van toepassing zijn in eigen land. Slechts een beperkt aantal hotels voldoet aan de recommandaties van de Europese Commissie op gebied van de brandveiligheid. Wij dringen er in onze gesprekken met hotels en verhuurders op aan om aan deze recommandaties te voldoen. Echter op de uitvoering hiervan en het toezien hierop kunnen wij geen nadere invloed uitoefenen omdat wij volledig afhankelijk zijn van de lokale wetten en normen die van toepassing zijn. Hiervoor kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Maak uzelf altijd bekend met de veiligheidsregels en vluchtroutes van de accommodatie waar u verblijft.

7) Feestdagen/Openingstijden
Ook in het buitenland zijn diverse nationale, regionale en lokale feestdagen. Het is mogelijk dat gedurende uw verblijf, rondreis, fly-drive etc. in het betreffende land een feestdag of speciale gelegenheid wordt gevierd en dat hierdoor winkels, musea of andere bezienswaardigheden niet voor publiek toegankelijk zijn of beperkte openingstijden hebben. Ook kan er een beperkte dienstregeling gelden voor het openbaar vervoer. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

8) Gezondheid
De standaard van hygiëne laat in de pas ontwikkelde toeristengebieden, maar ook in de reeds langer bekend staande gebieden wel eens te wensen over. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid om hier rekening mee te houden en kritisch te zijn met datgene wat u eet en drinkt. Voor de hier aangeboden bestemmingen gelden mogelijk adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid. Voor informatie verwijzen wij u naar uw huisarts of de GGD. Indien u regelmatig medicamenten dient te gebruiken doet u er verstandig aan een kopie van het recept bij u te hebben, zodat de medicamenten bij verlies toch in het buitenland gekocht kunnen worden. Indien u een lichamelijk ongemak heeft is het verstandig om u via uw reisbureau goed te laten voorlichten over de faciliteiten en de bereikbaarheid van de accommodatie.

9) Hotelinformatie
De vraag naar hotels is de laatste jaren enorm. De hotels ontvangen het hele jaar door zo veel boekingen dat men soms niet toekomt aan renovatie werkzaamheden of algemeen onderhoud. Wij willen u erop wijzen dat de standaard van hotels zoals we die in Nederland kennen niet altijd van toepassing is op de hotels die op deze website vermeld staan.

10) Hotelwijzigingen
Bij (rond)reizen bestaat altijd de mogelijkheid dat in een vrij laat stadium of zelfs tijdens de reis de noodzaak bestaat een of meerdere hotelwijzigingen door te voeren. Wij behouden ons het recht voor dit om organisatorische redenen te doen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Voor achterblijvers beschikken wij bij navraag over de adressen en telefoonnummers opdat u altijd bereikbaar blijft.

11) Indeling kamers
Zowel voor appartementen, bungalows en hotels geldt dat de indeling geheel willekeurig geschiedt door de verhuurder. Indien u een voorkeur heeft opgegeven zal hij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden maar garanties kan hij u niet geven. Bij een oneven aantal reizigers is het de gewoonte dat er een extra bed op een van de kamers wordt geplaatst zodat er met 3 personen wordt geslapen. Indien u dat niet wenst dient u dat bij het boeken te vermelden.

12) Informatie
U wilt iets weten over zaken, die niet in het programma staan? In die gevallen aarzel niet, maar vraag! JSB geeft u zoveel en zo goed mogelijk antwoord. En u kunt ons natuurlijk altijd schrijven, bellen of e-mailen!

13) Juiste naam
De naam en uw voorletters op uw vliegticket dienen overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt, dat beide documenten niet gelijk zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren. JSB is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit het opnieuw af moeten geven van vliegtickets of de gevolgen van een eventuele weigering.

14) Ongedierte
Op onze tropische bestemmingen kan het klimaat ook wat ongedierte met zich meebrengen. Insecten, muggen, vliegen en kakkerlakken komen in warme landen nu eenmaal voor. Ze zijn ongevaarlijk en hebben niets te maken met het niveau van de hygiëne. Ook komen in bosrijke gebieden muizen e.d. voor. Helaas kan JSB geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor accepteren.

15) Onvolkomenheden
Het kan altijd gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis, een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Mocht dit gebeuren, meldt uw klacht dan direct aan de betrokken dienstverlener, reisleiding of plaatselijke vertegenwoordiging zodat men tijdig of misschien direct een oplossing kan vinden. Indien de tekortkoming of klacht toch niet naar tevredenheid kan worden opgelost, vraagt u dan om een schriftelijke verklaring en neemt u onverwijld contact op met ons. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar! Indien u de tekortkoming vanaf uw bestemming niet zoals omschreven heeft gemeld, kunnen wij achteraf helaas uw klacht niet in behandeling nemen. U dient uw klacht schriftelijk en uiterlijk tot 1 maand na uw terugkeer in Nederland aan ons voor te leggen. Een klacht welke niet tijdig wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen.

16) Prijswijziging
Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien dit om organisatorische redenen noodzakelijk zijn.. Bij uitkomst van een nieuw programma vervallen voor de overlopende periode de prijzen van het oude programma. Wijzigingen in lokale prijzen en toeslagen komen veelvuldig voor. Lokale belastingen, parkeerkosten, toegang tot musea, zwembaden, openbaar vervoer, etc worden soms verhoogd. Hier kunnen we geen verantwoordelijkheden voor aanvaarden en alle gepubliceerde prijzen zijn derhalve onder voorbehoud en gelden slechts als richtprijs.

17) Reisduur/Verzekeringen
De reisduur staat vermeld in hele dagen ondanks de mogelijkheid dat u b.v. laat op de avond vertrekt en/of vroeg in de ochtend terugkeert tellen deze dagen toch mee in de totale reisduur. Dit wordt zo vermeld i.v.m. de af te sluiten reisverzekering. Wij adviseren u om een goede reisbagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. JSB kan u hierbij behulpzaam zijn.

18) Reisdocumenten
Indien door het ontbreken van enig geldig document de reis geheel of gedeeltelijk niet kan worden gemaakt, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de reiziger.
De reisbescheiden zoals tickets en vouchers zullen aan de reiziger worden toegezonden direct nadat alle aanvragen zijn bevestigd. Indien de reiziger de noodzakelijke reisbescheiden niet tijdig heeft ontvangen, dien hij dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

19) Roken
JSB en de lokale touroperator hebben afgesproken dat in de bus niet mag worden gerookt. Voor de rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

20) Sterrenaanduiding
Het gebruik van sterrenaanduidingen geeft de lezer en onszelf enig houvast over de combinatie van kwaliteit en faciliteiten voor een bepaalde accommodatie. De sterrentoewijzing wordt in de regel gedaan door de lokale toeristen-/hotelorganisatie aan de hand van lokale normen en standaards van het land of de regio. Hiervoor bestaat echter geen internationale regel. Hierdoor kan een hotel met 3 sterren in het ene land sterk verschillen met een 3-sterren hotel in een ander land. Zelfs verschillen per land zijn mogelijk en daardoor zijn vergelijkingen moeilijk te maken. Wij kijken altijd kritisch naar de sterren van een accommodatie en wijzigen, indien noodzakelijk, als we menen dat aan een aantal criteria niet wordt voldaan. Het kan voorkomen dat in de loop van een jaar de kwaliteit en faciliteiten wijzigen, waardoor de betreffende classificatie aangepast zou moeten worden. Voor tussentijdse wijzigingen kunnen wij echter niet verantwoordelijk worden gehouden.

21) Toeslagen
We behouden ons het recht voor eventuele en niet vooraf te voorziene toeslagen van regeringen, luchthavenautoriteiten ivm uitbreidingen, veiligheidsheffingen, brandstoftoeslagen wegens verhoging van kerosine- en dieselprijzen en andere te introduceren belastingen en heffingen vanwege calamiteiten, oorlogen, weersomstandigheden, etc. door te belasten aan de passagier ook indien de reissom deels of geheel is voldaan.

22) Trombose
Heeft u last van trombose of andere problemen, dan dient u de adviezen die u gegeven worden door de vervoerder op te volgen.

23) Uitvoering programma
Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de uitvoering van het reisprogramma enigszins afwijkt van het geplande programma. Wijzigingen zijn daarom onder voorbehoud. Wij vragen hiervoor uw begrip.

24) Veiligheid
Wij adviseren onze gasten niet in donkere achteraf gelegen buurten of steegjes te gaan wandelen. Ook wordt het sterk afgeraden om opzichtig met horloges en juwelen te pronken. Tevens dient u goed op uw kinderen te letten.

25) Veiligheidsheffing
Het is in september 2001 helaas noodzakelijk gebleken een veiligheidsheffing voor vliegreizen in te voeren ter dekking van niet ingecalculeerde verhogingen van verzekeringspremies en kosten van veiligheidsmaatregelen. Voor zover deze kosten bekend waren bij het vaststellen van de reissommen zijn zij daarin opgenomen. Het is echter niet uitgesloten dat alsnog wegens verdergaande kosten een heffing moet worden ingevoerd.

26) Vergissingen
Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor deze middels errata of via deze website te wijzigen.

27) Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

28) Vertragingen
Helaas worden luchtreizigers meer en meer geconfronteerd met vertragingen. Deze ontstaan door het drukke luchtverkeer op elk niveau, stakingen en/of stiptheidsacties, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, natuurrampen, technische redenen of te laat gearriveerde medepassagiers. Wij kunnen hier echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden, noch voor het missen van aansluitend vervoer, afhalers en voor extra kosten. Deze gemaakte kosten zijn voor uw eigen rekening. Bij het in ontvangst nemen van de vliegtickets accepteert u de condities van vervoer waaronder de luchtvaartmaatschappijen de vluchten uitvoeren.

29) Verwachtingen
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten. Kortom: anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Voorkom verrassingen en bereidt u zo goed mogelijk voor door veel over uw bestemming te lezen in reisboeken. Indien u kiest voor een eenvoudige accommodatie, kunt u natuurlijk geen vijfsterren hotel verwachten. Ook moet u rekening houden met de mogelijkheid van bouwactiviteiten in de omgeving van uw accommodatie of op de bestemming. Seizoensverschillen kunnen de faciliteiten van de accommodatie als wel de directe omgeving beïnvloeden. In het voorseizoen (april en mei) of naseizoen (september en oktober) kan dit een rol spelen. We kunnen onmogelijk de lokale situatie beoordelen omdat deze afhankelijk is van de bezettingsgraad van lokale accommodaties, regio, weersomstandigheden, etc. Eigenaren van accommodaties en overheid kunnen zonder meer wijzigingen, aanpassingen doen. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

30) Verzorging
Voor de accommodaties gelden de volgende maaltijdregelingen:
Logies en ontbijt: overnachting en ontbijt zijn inbegrepen. Je dient er rekening mee te houden dat voor het ontbijt in andere landen vaak andere maatstaven gelden. Alleen brood, boter, tomaat, jam en een glas verdund vruchtensap zijn vaak heel gewoon. Veel hotels bieden een continentaal ontbijt dat bestaat uit koffie/thee, broodjes of croissants met boter en jam en soms met kaas. Bij een ontbijtbuffet kun je daarnaast meestal ook rekenen op yoghurt, fruit, vlees en eieren, warme en koude gerechten. Bij een continentaal ontbijtbuffet ontbreken de eieren en de warme gerechten.

31) Websites
Bij de productbeschrijvingen wordt soms een website opgenomen waar meer informatie op te vragen is. Voor de inhoud hiervan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

32) Zee-/zwembadzicht
Het zee-/zwembadzicht kan vanuit uw accommodatie door de groei van planten en bomen of door de aanwezigheid van andere accommodaties of obstakels enigszins of gedeeltelijk worden beperkt. Zelfs indien er deels zicht is, zal volgens de internationale standaards worden beschreven dat er sprake is van zee-/zwembadzicht, omdat de ligging van de accommodatie en de kamer geheel volgens tekening richting zee of zwembad is en derhalve is toegestaan dat men de kwalificatie zee-/zwembadzicht toekent.

33) Reizen
Alle reizen die wij aanbieden is altijd samengesteld uit onderdelen van accommodaties, vervoer en tickets geboekt bij aanbieders met hun eigen voorwaarden. Het zijn daarom ook altijd samengestelde reizen.

34) Overmacht
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor alle  gevolgen veroorzaakt van buitenaf waar wij geen invloed of schuld hebben. Zoals alle gevolgen van een besmettelijke ziekte of een epidemie/pandemie, aardbeving vulkaan uitbarsting tsunami of rellen op uw vakantieadres.

35) Covid-19
Alle gebeurtenissen t.g.v. het Covid-19 pandemie in welke vorm ook valt geheel buiten onze verantwoordelijkheid.

jsbreizen/P.T. Ardjuna Wisatama is aangesloten bij het garantiefonds van gespecialiseerde Aziatische touroperators. Registratienummer: 0594/IX/PDD/2014.
De enige wettelijk erkende non-profit alliantie van Indonesische reisondernemerschappen.

De doelstellingen en visies van ASITA zijn als volgt:
Om de belangen van haar leden te dienen en te beschermen.
Bemiddelen in toeristische belangen, zowel voor haar leden als voor externe partijen.
Het behoud van de harmonische relatie en samenwerking binnen het lidmaatschap en extern, met zowel toeristen gerelateerde als niet-toerisme gerelateerde partijen.
Het imago van de Indonesische toerisme-industrie verbeteren door tevredenheid en veiligheid te garanderen, terwijl tegelijkertijd de behoeften van de klanten en andere partijen die bij de associatie betrokken zijn worden beschermd en gewaarborgd, zonder dat dit ten koste gaat van de behoeften van haar leden.

JSB Advies en Bemiddeling.
PT. Ardjuna Wisatama.
Registratienummer: 0594/IX/PDD/2014
JL. Emung No:32
Bandung – Jawa Barat

aseanta.orgpata-logo Afbeeldingsresultaat voor asita

Specialist Individuele Indonesië reizen.   www.jsbreizen.nl