Hoe JSB Advies & Bemiddeling is ontstaan:

Vele malen ben ik naar Indonesië geweest, niet alleen om van het land te genieten, maar ook om op familiebezoek te gaan. Omdat ik in mijn kinderjaren hier heb gewoond, heb ik vele herinneringen van hoe het er vroeger was. Tijdens mijn reizen viel één ding mij op, en dat was dat er voor de jeugd en vooral onder hen die gehandicapt zijn, onvoldoende hulp geboden wordt qua onderwijs. Ik heb toen het initiatief genomen om op zoek te gaan naar mogelijkheden om hen hierin te helpen, zodat ze zich in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Met hulp van families hebben we op eigen grond een school laten bouwen voor gehandicapte kinderen, vooral doven en blinden. Nu kunnen zij tenminste naar school om een vak te leren. Wij helpen hun met de kosten hiervoor. Daarnaast zijn zij grotendeels afhankelijk van wat zij aan donaties ontvangen. Ook bezochten we zogenaamde bejaardenhuizen. Opvanghuizen voor bejaarde mensen zonder families. Toen we zagen onder welke omstandigheden ze verbleven hebben we besloten deze mensen ook te helpen. Gezamenlijk met particuliere sponsoren hebben we hun al veel kunnen helpen.

   Laptops aangeboden door AMGEN EUROPE BV. Breda.

Aankomst koelventilators voor alle ruimtes van de school.

En verder door U te adviseren voor uw reizen naar Indonesië, en dit ook te verzorgen, is het voor ons mogelijk om deze kinderen te blijven steunen. Het doel van de steun is het helpen verbeteren van de positie van kansarmen in Indonesië in het algemeen en in het bijzonder die van kinderen en gehandicapten in Madiun op Oost Java. Dit betekent in de praktijk, dat hoofdzakelijk deze school voor doven en blinden wordt gesteund, zodat voor meer verantwoord onderwijs aan deze kinderen gezorgd wordt en de levensomstandigheden van deze kinderen verbeterd worden. Tevens weet ik dat het geld dat voor hen beschikbaar is ook voor de volle honderd procent aan hun besteed wordt. De hulp die ik nu aan de school geef, ligt hoofdzakelijk in het verstrekken van schoolmateriaal. Om dit allemaal te kunnen realiseren is natuurlijk geld nodig. En aangezien deze steun op individuele basis plaatsvindt, kan er nergens aangeklopt worden bij een grote instantie. De reden van dit individueel project ligt gewoon in het feit dat het geld dat nu komt ook gegarandeerd voor de volle 100% op de plaats van bestemming komt. ( GEEN tussenpersonen ) . Alles wordt verzorgt door ons eigen kantoor in Bandung.

Schooladres.

Door bij ons uw reis te boeken bent u niet alleen goedkoper uit, maar kunt u al uw reiswensen bespreken en dit uit laten komen. Bovendien steunt u ook nog eens deze kinderen. Wij hopen dit werk nog lang te mogen doen en de kinderen een onderwijs te bieden voor een goed menswaardig bestaan in de toekomst. Hun toekomst, want onderwijs is er voor iedereen, net als een goede toekomst.

Met onze financiële hulp gebouwde school voor de gehandicapte kinderen in Madiun (Oost-Java):

 

Nieuw  schoolgebouw.

   
Opnieuw verven het bejaarden tehuis te Lembang.